Γιάννης Ανδριανάτος

Λιγα λόγια για το Γιάννη Ανδριανάτο

Ο Γιάννης Ανδριανάτος έχει κάνει ομιλίες και σεμινάρια σε αρκετές
πόλεις της Ελλάδας (π.χ. εκπαίδευση καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης για τη χρή-
ση του λόγου), σε εταιρείες για επιμόρφωση στελεχών, σε καλλιτέχνες και επι-
στήμονες ή θεραπευτές για ανάδειξη ή οργάνωση των δεξιοτήτων τους. Επίσης
κάνει μαθήματα Λόγου σε Δημοσιογράφους και Πολιτικούς. αρθρογραφεί σε
περιοδικά και εφημερίδες, δίνει συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, ενώ έχει γράψει το βιβλίο Άνευ Αποδοχών (λάλον ύδωρ, εκδόσεις τυπωθήτω). Τα χάικου «Άνευ Αποδοχών» γράφτηκαν μεταξύ 1989 και 1995.

Ρ Η Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ Κ Υ Κ Λ Ο Σ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 25, 2ος όροφος, ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ
Τηλ.: 210 8042042 , 210 8814952 , 6977071348
e-mail: giannisandrianatos@ritorikoskyklos.gr

Advertisement