Νίκη Κουλούρη

Εμείς και η σχέση μας με τον κόσμο στον οποίο ζούμε, Νίκη Anandi Κουλούρη, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Life & Business Coach

Speech@Nees Maties- we and our relationship with our world-Slideshare ver

 

Advertisement