Κλείσιμο_Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου

Η τρίτη και τελευταία ημέρα της εκδήλωσης (Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013)