Το κάλεσμα

Η πρόσκληση στην εκδήλωση και λίγα λόγια για το όραμα πίσω από αυτή