Έναρξη_1η Συνεδρία Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013

«Οι αξίες ενός καλύτερου κόσμου – Οπτικές από τη Φιλοσοφία και την Πνευματικότητα».