Με το Φως της πανσελήνου

Από την Πέγκυ Χριστοφή, Λογοτέχνη και Συγγραφέα βιβλίων Εσωτερικής Γνώσης, Ιδρύτρια του Ομίλου  Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας και ανθρωπιστικής δράσης «ΦΑΡΟΣ – Βοήθεια στον Άνθρωπο»

Ὀκτώβριος  2009

…. Εἶναι ὥρα τοῦ πράττειν.

Μία στιγμή Συνειδήσεως ἐάν κερδίσει καθείς σας, ὁ κόσμος θά προχωρήσει.

Μία  στιγμή Ἐλευθερίας ἐάν Θελήσει καθείς σας, ὁ κόσμος θά προχωρήσει.

Μία στιγμή Ἀπαιτήσεως ἄν προσθέσει καθείς καθημέραν, οἱ ἁμαρτωλές ἰσορροπίες θ’ ἀνατραποῦν.

Οἱ ἐξελίξεις εἶναι στά χέρια σας καί εἶναι ὥρα τοῦ πράττειν.

Θέλετε ἀδελφοί;

Σᾶς προσκαλοῦμε ν’ Ἀγαπήσετε τήν Ἐλευθερία περισσότερο ἀπό τούς περιορισμούς σας. Ἐάν Θέλετε ν’ ἀνταποκριθεῖτε,

Σταθεῖτε ὄρθιοι, εὐθυτενεῖς, Σιωπῶντες,

Ἀναπνεῦστε Ἐλευθερία,

Ἀπαιτεῖστε Ἐντός: Ἀλήθεια Ἐλευθερία Δικαιοσύνη. Γιά ὅλους, γιά ὅλα.

Ἡ Συνειδητή ἔσω δράση εἶναι πράξη.

Προγραμματίζει  τίς δικές σας ἐξωτερικές δράσεις καί «ἀκούγεται» στά περιβάλλοντα, ὅσο μακρυά μπορεῖ νά φθάσει ἡ Ἀγάπη πού ἔχετε καί καταθέτετε, ἡ Ἀγάπη πού Συνειδητῶς Εἶσθε.

«Ἀκούγεται»: Ἠχεῖ ἡ πράξη στά περιβάλλοντα κι ἐπιδρᾶ στίς δικές τους ἰσορροπίες. Τό Ὅμοιο προσκαλεῖ τό Ὅμοιο….

Ὀκτώβριος 2010

….  Φοβᾶσθε ἀκόμη τήν Ἐλευθερία, μένετε μακρυά Της.

Μακρυά ἀπό τήν Ζωή μένετε  … μακρυά ἀπό τήν Ἀγάπη, σέ ποιές ἀρχές, σέ ποιές ἐξουσίες ὑπόδουλοι;….

Ὀκτώβριος  2011

…. Ἐξακολουθεῖτε νά «νομίζετε» ὑπερβολικῶς πολλά, γιά ὅλα τά θέματα, τά δικά σας καί τῆς Ανθρωπότητος καί τοῦ πλανήτου.

Ἐπαναλαμβάνω: αὐτά πού «νομίζετε» θέτουν τό πλαίσιο λειτουργίας τῆς ἐκδηλωμένης σας ὑποστάσεως, «σ’ αὐτόν τόν κόσμο καί στόν ἄλλον». Οἱ πεποιθήσεις σας, οἱ ἐκπορεύσεις σας, οἱ ἐπιλογές σας δομοῦν τό πλαίσιο λειτουργίας σας, στό φυσικό καί στά αἰθερικά πεδία, στήν διάρκεια τῆς ἐνσάρκου βιώσεως καί κατόπιν.

………….

Η Σοφία ραγίζει τά νεκρά κελύφη.  Ἡ Ἀγάπη σᾶς δίνει τήν Δύναμη νά τά σπάσετε.

Ἐάν Θέλετε, νά προσέχετε. Μόνον μέ τήν δική σας βούληση – δράση σπάζουν καί χάνονται.

Ἐάν Θέλετε, κάθε φορά, δηλῶστε τήν βούληση (ἀπόφαση κι ἐπιθυμία:) νά διαλυθοῦν τά κελύφη, νά μείνει ὁ νοῦς σας Ἐλεύθερος ἀπ’ αὐτά, ν’ Ἀναπνεύσει ἡ καρδιά σας Ἐλεύθερη.

Ἐγγύτερον στό Ὅραμα, Ἀγαπητοί:

Ἱερός πλανήτης ἡ Γῆ καί τά πνεύματα ὅλα, σ’ αὐτόν τόν πλανήτη, Ἐλεύθερα……

Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο τῆς Πέγκυ Χριστοφῆ «Μέ τό Φῶς τῆς πανσελήνου ΙΙ –Μηνύματα Διδασκάλων 2007-2011»:

 

Περισσότερα για την Πέγκυ Χριστοφή μπορείτε να διαβάσετε εδώ 

Advertisement

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Με το Φως της πανσελήνου

Filed under Πνευματικότητα

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.