Βιντεο

Οι επιμέρους ομιλίες εντός των συνεδριών: 

1η Συνεδρία_Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013_»Οι αξίες ενός καλύτερου κόσμου – Οπτικές από τη Φιλοσοφία και την Πνευματικότητα» 

2η Συνεδρία_Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013_ «Παιδεία και Προσωπική Ανάπτυξη — Η αλλαγή του ατόμου ως προϋπόθεση για την αλλαγή της κοινωνία»

3η Συνεδρία_Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013_Ένας νέος τρόπος πράττειν που υπηρετεί το άτομο και την κοινωνία – Οπτικές από την επιχειρηματικότητα, τη συλλογική δράση και τη δικαιοσύνη

4η Συνεδρία_Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013_Αναζητώντας το πεδίο της αλλαγής – Η μετάβαση σε μια συνειδητή κοινωνία μέσω της επικοινωνίας, του λόγου και της τέχνης  

Δρώμενο: Ο μύθος του σπηλαίου στην πολιτεία του Πλάτωνος

Η βιωματική παρουσίαση από το Γιάννη Ανδριανάτο, Διευθυντή του «Ρητορικού Κύκλου» και τους μαθητές του «Ρητορικού Κύκλου» Κώστα Δάρδανο, Αθανασία Σπανού, Αθηνά Καπνιστή, Εύη Τσιτσιρίκου, Χρήστο Κιούση, Δημήτρη Κωνσταντέλλο, Γρηγόρη Τσαμάκο.

5η Συνεδρία_Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013_»Από το όραμα του σήμερα στη δημιουργία της πραγματικότητας του αύριο – Η επιστήμη «συναντά» τον άνθρωπο και την κοινωνία» 

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013

Παρουσίαση Ομάδων Ενεργών Πολιτών 

Advertisement